Legal information

Risk Warning

Risk Warning
By clicking on the “I am interested in investing” button, you are not committing to any payment but only informing E-Tohum about your interest in investing in the related Project. In this context, E-Tohum declares and undertakes that it does not engage in any fundraising activities through its website or mobile application.

When you approve this form, E-Tohum officials will contact you using the communication information you have provided and share detailed information about the startup you are interested in.

We would like to remind you that investments in startups involve commercial risks, and no commitment has ever been given that the investment amount or a higher amount will be repaid to you as a natural consequence of commercial life. Diversifying your money across different investments with different types of risks is an appropriate way to reduce your total risk.

We recommend that you carefully read and review the following matters before making your investment decision.

In this context, if you decide to make an investment, we remind you that the investment in the Projects involves commercial risks, no definitive income or dividend commitment has been made to you within the scope of this investment, and you may face the situation of not being able to recover all or part of the invested amount.

Diversification of Investments

Diversifying investments involves spreading your money across different investments with different types of risks to reduce your total risk; however, this practice does not entirely eliminate your existing risk.

Dividend Distribution

A dividend is a payment made by a company to its shareholders from the company’s profits. Most companies offering shares on the E-Tohum website are new ventures or companies in the initial stages after their establishment, and these companies will rarely pay dividends to their investors. This means that the likelihood of seeing a return on your investment until you sell your shares is low.

Profits are generally reinvested in the business to accelerate growth and increase shareholder value. We would like to note that companies established under Turkish Law have no obligation to pay dividends to shareholders.

Dilution of Shares

The shares you purchase within the scope of the venture may be subject to dilution in the future. Dilution occurs when the company issues more shares. Dilution affects all existing shareholders who do not buy the newly issued shares. As a result, the existing shareholder’s proportion of the total shares decreases or ‘dilutes’, affecting various aspects such as voting rights, dividends, and the par value of the share.

Risk Uyarısı

İşbu “Yatırım için İlgileniyorum” butonuna tıklayarak hiçbir ödeme taahhüdü altına girmeyecek olup yalnızca ilgili Proje’ye yatırım yapma ilginizin E-Tohum tarafından öğrenilmesini sağlamaktasınız. Bu kapsamda E-tohum İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden herhangi bir şekilde para toplama faaliyetinde bulunmadığını da beyan ve taahhüt eder.

Bu formu onayladığınızda ilgilendiğiniz girişim ile ilgili E-Tohum yetkilileri tarafından iletmiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden tarafınızla iletişime geçilerek girişim hakkında detaylı bilgiler paylaşılacaktır.

Girişimlere ilişkin olarak yapacağınız yatırımların ticari bir risk içerdiğini, ticari hayatın doğal bir sonucu olarak yatırım bedeli olan meblağın veya daha fazla bir bedelin tarafınıza ödeneceğine ilişkin bir taahhüdün hiçbir zaman verilmediğini total riskinizi azaltmak için paranızı farklı risk türlerine sahip değişik yatırımlara dağıtmanın uygun bir yol olduğunu hatırlatmak isteriz.

Yatırım kararı almadan önce aşağıdaki hususları dikkatle okumanızı, incelemenizi ve sonrasında kararınızı vermenizi tavsiye ederiz.

Bu kapsamda olası bir yatırım kararı vermeniz halinde Projelere yapılacak yatırımın ticari olarak riskler içerdiğini, kendisine bu yatırım kapsamında kesin bir gelir veya temettü taahhüdünde bulunulmadığını ve yatırım yapacağı bedelin tamamını veya bir kısmını geri alamama durumu ile karşılaşabileceğinizi hatırlatırız.

Yatırımları Çeşitlendirme

Gereksinimi Yatırımları çeşitlendirme, total riskinizi azaltmak için paranızı farklı risk türlerine sahip değişik yatırımlara dağıtmayı içerir; fakat bu uygulama dahi mevcut riskinizi tamamen ortadan kaldırmaz.

Temettü Dağıtımı

Kâr payı, bir işletmenin hissedarlarına şirketin kârından yaptığı ödemedir. E-Tohum internet sitesinde payları arz edilen şirketlerin çoğu yeni teşebbüsler veya kuruluşundan sonraki ilk aşamalarda olan şirketlerdir ve bu şirketler yatırımcılarına nadiren temettü ödeyecektir. Bu durum paylarınızı satana kadar yatırımınızda bir getiri görme olasılığınızın düşük olduğu anlamına gelir.

Kârlar genellikle büyümeyi hızlandırmak ve paydaşlık değerini arttırmak için yeniden işletmeye yatırılır. Belirtmek isteriz ki Türk Kanunları uyarınca kurulmuş Şirketlerin paydaşlara temettü ödeme yükümlülüğü yoktur.

Paylarda Seyrelme

Tarafınıza girişim kapsamında satın alınan paylar, ileride bir seyrelmeye maruz kalabilir. Seyrelme, girişime konu Şirketin daha fazla pay senedi ihraç etmesiyle ortaya çıkar. Seyrelme, ihraç edilmeye başlanan yeni payları satın almayan bütün mevcut hissedarları etkiler. Sonuç olarak mevcut hissedarın toplam paylar içerisindeki pay oranı düşer yahut ‘seyrelir’, bu durum oy hakkı, temettüler ve payın itibari değeri gibi çeşitli hususları etkiler.